Wat de wetenschap zegt over blended leren

31 March, 2022| Ger Driesen| 6 min lezen

In 2017 publiceerde dr. Will Thalheimer zijn bevindingen over de vraag: werkt e-learning? Deze vraag die hij stelt gaat misschien niet over blended leren, maar zijn conclusies wel. Over het algemeen overtreffen de resultaten van blended leren die van e-learning en klassikale training; een combinatie van de twee blijkt dus meer succesvol.

Het is echter niet zo zwart-wit als hierboven beschreven. We duiken in de nuances, maar laten we eerst een stap terug doen en kijken naar hoe het concept ‘blended leren’ is ontstaan. Tot slot geven we vijf stappen die je helpen de juiste balans hierin te vinden.

Hoe we uitkwamen bij blended leren

Er was eens… een belangrijke aanpak die voornamelijk werd gehanteerd, namelijk leren in een klassikale setting (‘face-to-face’). Met de komst van computers en het Internet werd een nieuw concept steeds populairder: e-learning. Daarna verschenen andere methoden opnieuw op de voorgrond, waaronder onderwijs en training gericht op vaardigheden en performance support. Een voorbeeld hiervan is ‘learning on the job’.

Door de pandemie werd virtueel leren nog groter dan het al was en nu zoeken we naar manieren om ‘offline leren’ weer te integreren.

Elk jaar is een nieuwe aanpak ‘hot’: denk aan video, het 70:20:10 model en microlearning. Het maken van een keuze wordt er niet makkelijker door, want wat is de beste manier? Pogingen tot het integreren van deze methoden hebben geleid tot het ontstaan van blended (of hybrid) learning.

De effectiviteit en de voordelen van blended leren

Oke, dus we zijn tot de conclusie gekomen dat blended leren dé manier is.

Maar is er bewijs dat de verschuiving van classroom naar blended leren echt een verbetering is? Dr. Will Thalheimer heeft het zware werk verricht door diep in de onderzoeken over dit onderwerp te duiken.

Thalheimer besprak het volgende:

  • vijf meta-analyse onderzoeken waarin e-learning wordt vergeleken met klassikaal onderwijs;

  • zes onderzoek studies die de effectiviteit van e-learning valideren;

  • zes onderzoek studies waarin leermethodes worden vergeleken;

  • tien meta-analyse onderzoeken naar de effectiviteit van leertechnologieën met betrekking tot e-learning.

Zijn algemene conclusies zijn als volgt:

01. Gelijke leermethoden, gelijke resultaten...
Wanneer binnen leermethoden een balans wordt gehouden tussen e-learning en klassikaal onderwijs, leveren beide dezelfde resultaten op.

02. ...maar in andere gevallen presteert e-learning beter.
Wanneer er geen speciale inspanningen worden geleverd om de leermethoden in balans te houden, heeft e-learning de neiging om het traditioneel klassikaal onderwijs te overtreffen.

03. Wel is er een hoop variabiliteit.
Er is veel variabiliteit zichtbaar in het onderzoek. E-learning levert in vergelijking tot klassikaal onderwijs vaak betere resultaten, vaak slechtere resultaten en vaak vergelijkbare resultaten op.

04. Uiteindelijk is de methode belangrijker dan de modaliteit...
Het is NIET de leermodaliteit (e-learning versus klassikaal) die van belang is in termen van leereffectiviteit. Het zijn juist de leermethoden die ertoe doen, inclusief factoren als realistische oefening, herhaling op afstand, contexten afkomstig uit de echte wereld en feedback.

05. ...en dat is precies waarom blended effectiever is.
Blended leren (gebruikmakend van e-learning met klassikale instructie) heeft de neiging om het leren in de klas met relatief grote omvang te overtreffen, waarschijnlijk omdat de e-learning die wordt gebruikt in blended leren vaak effectievere leermethoden gebruikt.

Het beste van beide werelden

Wetenschap vertelt ons dat blended leren met effectieve leermethoden de beste keus is. Maar met al de leerinterventies en benaderingen die vandaag de dag bestaan, is de echte ‘kunst’ het creëren van de juiste mix die leidt tot de beste resultaten. Vaak maakt een bepaald type e-learning deel uit van deze mix, maar dat is niet noodzakelijk.

Sommige professionals suggereren dat leren tegenwoordig een mix van verschillende leerinterventies is of zou moeten zijn om op die manier effectief, relevant en inspirerend te zijn. Vanuit een professioneel perspectief mag de gekozen mix niet gebaseerd zijn op wat er op dat moment populair is, op de persoonlijke voorkeur van de designer van het leertraject, of op het design-hulpmiddel dat beschikbaar is.

De juiste mix moet een logisch gevolg zijn van een goede analyse van de op te lossen prestatie-kwestie, en de kenmerken en context van de deelnemer.

Vijf uitgangspunten bij blended leren

Eerst analyseren
Wanneer we ons concentreren op het leren op de werkplek, moeten we eerst de uitdagingen begrijpen die professionals tegenkomen tijdens het uitvoeren van hun werk. Voor wie ontwerpen we het leren, wat zijn de oorzaken die hen ervan weerhouden om hun werk op het juiste niveau te krijgen en wat is de specifieke context waarin ze werken? Deze vragen zijn onderdeel van de analyse waarmee moet worden begonnen. Sommige designers van het leertraject zijn goed in het ontwerpen en houden van hun baan als designers. Dat is fijn, maar het heeft ook een belangrijke valkuil.

Voor het ontwerpen is eerst een analyse nodig. Een goede analyse resulteert in inzichten in wat voor soort interventies moeten worden ontworpen, of het nu gaat op leren of om iets anders. En als het om leren gaat, geeft de analyse duidelijke aanwijzingen over welke mix van leerinterventies nodig is om de gewenste resultaten te bereiken.

Toepassen wat werkt
De analyse geeft een duidelijk beeld van wat voor soort (leer)resultaten we moeten ontwerpen. Vaak zal een goed leerontwerp een combinatie van elementen zijn. Professionals zijn het meest effectief in hun werk wanneer ze de juiste mindset, vaardigheden en hulpmiddelen combineren. Leren is dus vaak een combinatie van het leren van nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden, en een nieuwe houding en nieuw gedrag. Het is belangrijk om je bewust te zijn van het verschil, want ze hebben allemaal een andere benadering nodig om effectief te zijn.

Een goede analyse leidt tot inzichten in het soort interventies dat ontworpen moet worden, of het nu gaat om leren of iets anders.

Maak gebruik van innovaties
Nieuwe technologieën zullen voortdurend nieuwe kansen bieden voor effectieve leerbenaderingen en de beschikbaarheid van nieuwe ‘ingrediënten’ zal nieuwe mogelijkheden creëren om optimale mixen te ontwerpen. Het is goed om als designer van het leertraject nieuwsgierig te zijn en te experimenteren met nieuw beschikbare hulpmiddelen. Let wel op de ‘bling, bling’ van die stralende nieuwe hulpmiddelen. Controleer hun verdiensten via experimenten en kijk wat ze te bieden hebben. Uiteindelijk moet de beslissing over of en hoe ze in de mix worden gebruikt gebaseerd zijn op jouw analyse. Het moet immers logisch zijn en de interventie moet het gewenste resultaat beter, sneller en goedkoper leveren dan andere interventies.

Blended reality, blended leren
Technologie maakt tegenwoordig deel uit van allerlei aspecten van ons persoonlijke en professionele leven. Denk aan de nieuwe technologie en de nieuwe apps die je in het afgelopen jaar bent gaan gebruiken. De meeste mensen op het werk doen vandaag de dag hun werk in een ‘blended reality’, met zowel een offline (‘face-to-face’) als een online aanwezigheid om hun werk gedaan te krijgen. De verwachtingen en behoeften van mensen veranderen door de beschikbaarheid van allerlei online hulpmiddelen en apps. Ze verwachten dat de nuttige hulpmiddelen en apps die beschikbaar zijn in hun privéleven ook beschikbaar zijn op hun werk met dezelfde functionaliteit en andersom. Het is een logisch gevolg dat de leersituatie de werksituatie weerspiegelt: beiden moeten immers worden ‘geblend’.

Besparingen
Een goede mix van offline en online-interventies kan altijd tijd en geld besparen. Denk aan de kosten voor reizen, de kosten voor de huur van een locatie of de kosten voor het onderhoud van vergaderruimtes op kantoor. Maar denk ook aan een mix die de mogelijkheid biedt om professionals te dienen op een manier die hier op dit moment goed genoeg is om hen te ondersteunen bij hun werk. Gemakkelijke toegang tot leermaterialen en ondersteuning van prestaties via verschillende apparaten kan ook besparingen ondersteunen. In veel situaties willen mensen via hun smartphone toegang hebben tot leren, zoals tijdens het woon-werkverkeer, op een desktop op het werk, en zich ’s avonds op de bank voorbereiden via de tablet. Het integreren van slimme technologie in de blend om adaptief leren te creëren kan leiden tot indrukwekkende besparingen.

Een voorbeeld hiervan zie je in de volgende infographic, waarin de resultaten te zien zijn van een blended cursus die gemaakt is door een Nederlands leerbedrijf op het aNewSpring-platform.

Wil je meer leren over dit onderwerp?

Kom meer te weten over effectieve leermethoden door Will Thalheimer’s (PhD Work-Learning Research, Inc. https://WorkLearning.com) artikel over ‘The Decisive Dozen’ te lezen.

Ga naar onze pagina over blended leren om verder te lezen over dit concept.

Learning trendcatcher Houdt van verbinden

Ger Driesen

Zou een directe verbinding willen tussen zijn brein en het internet. Houdt ervan om mensen te verbinden, ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren binnen de learning community.

Vind me op