Introductie: de skills-obsessie voor opleiders

02 May, 2022| Jos Berden| 4 min lezen

De wereld van leren en opleiden lijkt zich laatste tijd opvallend veel aandacht te hebben voor her- en bijscholing. Zoals bij elk onderwerp of elke trend die heel snel veel aandacht krijgt, moeten we ons afvragen waarom dat gebeurt, of al die consternatie wel terecht is en wat we eraan moeten doen.

De komende maanden zullen we deze (hernieuwde) obsessie voor vaardigheden, of skills in het jargon, via onze kanalen onderzoeken. In dit stuk gaan we vertellen wat je van ons kunt verwachten.

Waarom opleiders aandacht moeten hebben voor de huidige skills-obsessie

Invloedrijke instellingen zoals het World Economic Forum, McKinsey, PwC en andere hebben in 2021 dikke rapporten geschreven over het probleem waarmee de (professionele) wereld wordt geconfronteerd: the skills gap, oftewel een tekort aan vaardigheden.

Werkgevers zien dat hun werknemers niet de juiste vaardigheden hebben voor het werk dat komen gaat, werknemers zien zichzelf sneller van baan veranderen waarvoor nieuwe vaardigheden nodig zijn en de coronapandemie heeft een enorme impact gehad op hoe we werken en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn. Dit zijn slechts een paar grootschalige bewegingen die allemaal (op zijn minst) een enorme vraag naar om- en bijscholing voorspellen.

Dit jaar is dat op verschillende manieren doorgesijpeld naar de opleidingswereld. Ten eerste zijn de investeringen in edtech (zeg maar: leertechnologie) echt aan het exploderen, met analisten die zeggen dat binnenkort de populaire uitdrukking ‘elk bedrijf wordt een fintech bedrijf’ zou kunnen veranderen in ‘elk bedrijf wordt een edtech bedrijf’. Ten tweede is het duidelijk het nieuwste populaire gespreksonderwerp van leerprofessionals wereldwijd. De Global Sentiment Survey heeft al twee jaar op rij om- en bijscholing (re- and upskilling) bovenaan staan als onmiskenbaar het heetste hangijzer. Tot slot hebben overheden van veel landen subsidies en andere financiële voordelen in het leven geroepen om mensen zichzelf te laten (bij)scholen.

Als er één groep organisaties of type bedrijf is die bovenop dit ‘ding’ rond vaardigheden moet zitten, dan zijn het wel de opleiders. Hun kernproduct is het aanbieden van de best mogelijke opleiding en dus ook: mensen helpen nieuwe vaardigheden te leren. Hun rol is van cruciaal belang. Dus, als om- en bijscholing zo’n uitdaging is, is het maximaliseren van de effectiviteit van training en leren belangrijker dan ooit.

Hoe we de skills-obsessie gaan verkennen

We gaan een heleboel vragen stellen. Aan deskundigen, aan onszelf, aan jou, aan het universum, … Niet helemaal in het wilde weg, maar enigszins gestructureerd rond deelonderwerpen. Hopelijk komen we aan het einde van deze periode, rond augustus, tot een conclusie over hoe opleiders met deze skills-obsessie moeten omgaan.

Verwacht verschillende inhoudelijke stukken, zoals blogs, interviews, case studies en meer. We schetsen een huidige stand van zaken, verzamelen verschillende perspectieven en sluiten af door alles samen te brengen. Ook lezen we voor jou onderzoeken en rapporten, die we ook delen, beoordelen en aanbevelen. En last but not least: we horen graag van jou! Deel jouw gedachten over de onderwerpen en laat je horen.

Onze aNewLetter is het belangrijkste kanaal dat we gebruiken, en als je je hierop abonneert, mis je niets en ben je als eerste op de hoogte. Alle belangrijke inhoud komt ook beschikbaar op onze blogpagina en volg ons ook op sociale media voor updates.

Wat we gaan uitzoeken over de skills-obsessie

In de komende maanden zullen we één centrale vraag proberen te beantwoorden: “Hoe moeten opleiders omgaan met de huidige skills-obsessie?”

We onderzoeken de volgende elementen:
  • Hoe om- en bijscholen in een hybride leerwereld?
  • Wat is de rol van opleiders als het gaat om de obsessie voor vaardigheden?
  • Wie is verantwoordelijk voor het verbeteren van vaardigheden?
  • Om- en bijscholing in een specifieke sector, zoals soft en hard skills
  • Hoe zit het met de vaardigheden van de leerprofessional?

Ger's mening over de skills-obsessie

“Als leerprofessional bij een opleider heb je misschien het gevoel dat alle aandacht voor ‘reskilling en upskilling’ een beetje offtopic voor je is. Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat dit iets te makkelijk gedacht is. Vooropgesteld, jouw (en ons…) hoofddoel ligt meer op het effectief maken van leren dan op deze discussies op macroniveau. Maar zouden die twee dingen elkaar niet moeten beïnvloeden?

Wereldwijde instellingen, politiek en multinationals die hun neus nu in leren op opleiden steken, kunnen je het gevoel geven dat het allemaal big business is en alleen maar gericht op commercieel succes behalen. Maar het opschalen van het volume van training en leren mag niet betekenen dat de kwaliteit en de impact op de tweede plaats komen. Daar gaan wij dwars voor liggen!

Nu leren (en ontwikkelen) hoger op de agenda staat, is er een vruchtbare bodem voor alle opleiders om te laten zien hoe vaardigheidstraining goed wordt aangepakt. Hoe maak je het impactvol en hoe maak je optimaal gebruik van leertechnologie? Impactvol leren is effectief leren. Effectief leren is op lange termijn efficiënt leren. En efficiënt leren is schaalbaar. Het staat niet los van elkaar.

Of de skills gap nu echt is of niet en of dit gepraat over skills terecht een obsessie is, is niet het belangrijkste. Het gaat erom te zorgen dat de toegenomen belangstelling voor de vraag naar leren op de juiste manier wordt aangepakt. Pioniers in leren zoals jij zijn nodig. Tijd om aan deze discussie deel te nemen.

Creatieve denker Wil gedachten leren lezen

Jos Berden

Een doordenker, vragensteller en luisteraar. De perfecte combinatie van een pragmatist en idealist.

Vind me op