BSL over het belang van onderzoek naar gepersonaliseerd leren

22 August, 2022| Ger Driesen| 4 min read

Al ruim tien jaar kun je met het aNewSpring-platform adaptief – ofwel gepersonaliseerd – leren genoemd, vormgeven. Naar ons idee zouden veel meer opleiders en lerenden profijt kunnen hebben van deze aanpak.

Om de kansen onder de aandacht te brengen, zijn we samen met Bohn Stafleu van Loghum (BSL) een onderzoek gestart naar de effecten van gepersonaliseerd leren. Voor dit interview spraken we met Karin Linden en Sara Swier van BSL, een aanbieder die hier inmiddels ruime ervaring mee heeft.

Wat voor soort bedrijf is BSL?

BSL is een eigentijds en innovatief mediabedrijf dat zich richt op professionals en studenten in de zorg. Ze willen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg door kennis oplossingen voor (toekomstige) professionals in de zorg. Denk daarbij aan boeken, tijdschriften, events en leeroplossingen zoals e-learning.

De slogan van BSL is: waarmee maken we jou steeds beter?

Waarom hebben jullie interesse in gepersonaliseerd leren?

“Laten we gepersonaliseerd leren definiëren als een vorm van leren waarbij je alleen dat aangeboden krijgt wat je nog niet beheerst. Dit helpt zowel de lerenden als de trainer of opleider om een goed beeld te vormen van hoe zij ervoor staan in hun leerproces.

Vanuit een breder perspectief is het momenteel belangrijk dat de arbeidsmarkt in de zorg de juiste flexibiliteit heeft. Mensen moeten snel kunnen her-, bij- en omscholen om op tijd de juiste kennis en kunde te hebben. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Gepersonaliseerd leren kan daarbij helpen, maar daar maken we nog te weinig gebruik van. Een groot voordeel is dat je tijd besteedt aan kennis die nodig is, niet meer en niet minder. Dat is ook belangrijk in relatie tot de werkdruk die in de zorg ervaren wordt.

Voor BSL is het van belang goed zicht te houden op allerlei soorten leerinterventies en benaderingen om goed te weten wat aantoonbaar effectief is. Waar hebben onze klanten het meest aan?”

Waarom investeren jullie samen met aNewSpring in onderzoek naar personalisatie?

“Leertechnologie heeft een grote vlucht genomen afgelopen jaren. Het is belangrijk om daar zelf ook actief mee bezig te zijn en de ontwikkelingen mee te voeden, in plaats van er alleen gebruik van te maken. Dat kan met een onderzoek zoals dit.

Wij blijven kritisch naar onszelf kijken en controleren regelmatig of de methodieken die wij gebruiken nog effectief zijn. Verder vinden we het ‘gewoon’ erg interessant en zijn we nieuwsgierig! Elke uitkomst zal nuttig zijn.”

We hopen inzicht te krijgen of, waarom en wanneer het investeren in adaptief leren een goed idee is.

Karin Linden & Sara Swier, Bohn Stafleu van Loghum

Hoe is het onderzoek opgezet?

“We maken gebruik van ons adaptieve leerprogramma ‘Medisch rekenen’. Dat betekent dat het programma (de inhoud en route) zich aanpast aan de lerende (adaptief), die daardoor een voor haar/hem uniek (gepersonaliseerd) leerpad doorloopt. Medisch rekenen is voor veel verpleegkundigen en verzorgenden ‘verplichte kost’ en vaak niet het meest favoriete onderwerp. Iedereen begrijpt wel het grote belang van het onderwerp en weet dat fouten in medisch rekenen letterlijk een kwestie van leven of dood kunnen zijn.

Er is in dit onderzoek gekozen voor een klassiek experiment. Dat betekent dat je twee groepen met elkaar vergelijkt. De learning journey ‘Medisch rekenen’ is als een normale e-learning aangeboden en als een variant die adaptief is. Beide varianten hebben we gratis aangeboden aan zorgmedewerkers en verpleegkundigen in opleiding. We halen data uit het platform om diverse elementen van de doelgroepen te vergelijken. Op die manier verwachten we nuttige inzichten te krijgen over adaptief leren in vergelijking met niet-adaptief leren. Daarbij wordt er gekeken naar kennis en vaardigheden, maar ook naar snelheid en zelfvertrouwen.

Om het onderzoek zo onafhankelijk en professioneel mogelijk te doen is dr. Derk-Jan Nijman senior, onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, betrokken om de onderzoeksopzet vorm te geven en de analyse te doen. Hij heeft veel ervaring met soortgelijke onderzoeken. Meedoen en positief afsluiten levert de deelnemer een certificaat op en mogelijk accreditatiepunten.”

Welke uitkomsten verwachten jullie?

“Hopelijk zijn er duidelijke verschillen te zien tussen beide varianten, maar ook dat de deelnemers aan beide programma’s zich zekerder voelen in de praktijk. Zijn de deelnemers van de adaptieve route sneller? Hebben ze meer geleerd of een beter cijfer behaald? Of juist niet? We hopen inzicht te krijgen of, waarom en wanneer het investeren in adaptief leren een goed idee is.”

Welke tips wil je andere opleiders meegeven die gepersonaliseerd leren overwegen?

“Om een goed adaptief leertraject te bouwen heb je veel goede toetsvragen nodig, die bij voorkeur gelijkwaardig zijn. Die vragen zijn nodig om steeds te toetsen hoe de deelnemer ervoor staat en wat de optimale vervolgroute voor hem of haar is. Al die vragen maken is voor het ene onderwerp makkelijker dan voor het andere. Bij rekenen is dat vrij makkelijk: je kunt veel verschillende, maar toch vergelijkbare sommen maken die realistisch zijn in de context van de praktijk. Schat daarom vooraf in hoe makkelijk of moeilijk het is veel (toets)vragen te maken over het onderwerp.

Het is zeker een krachtige vorm van leren, maar niet de heilige graal. Je kunt het best aan de voorkant goed nadenken waarom je in een bepaalde situatie adaptief leren wil inzetten en of het voorbereidende werk voldoende oplevert. Wanneer je een minimum eindniveau nastreeft (of daar wettelijk aan moet voldoen) en er zijn grote niveauverschillen binnen de doelgroep, dan is adaptief leren zeer de moeite waard. Dat is onze ervaring. Zodra het onderzoek klaar is verwachten wij nog meer tips te kunnen geven.”

Learning trendcatcher Houdt van verbinden

Ger Driesen

Zou een directe verbinding willen tussen zijn brein en het internet. Houdt ervan om mensen te verbinden, ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren binnen de learning community.

Find me on