Railcenter

Een nieuwe opleiding zet werkplekleren op het juiste spoor

Werkplekleren klinkt makkelijk maar het is nogal een uitdaging om het goed te doen. Door een combinatie van e-learning modules, animaties, video’s en opdrachten ontstond een erg effectief leertraject.

De uitdaging

Herontwikkeling van het programma voor werkplekleren

Railcenter is het Nederlandse kenniscentrum voor spoorinfrastructuur. In het verleden heeft Railcenter voornamelijk opleidingen voor spoorweginfrastructuur aangeboden. In de afgelopen jaren hebben zij gewerkt aan een uitbreiding. Hoewel ze nog steeds opleidingen aanbieden, brengen ze nu ook experts en belanghebbenden in de spoorwereld samen.

Eén van hun opleidingen heet Leider Werkplekbeveiliging. Deze opleiding leert de werknemers hoe ze een specifiek gedeelte van het spoor kunnen beveiligen om er veilig aan te kunnen werken. Dit is nodig voor onderhoud of het oplossen van storingen. Er waren een paar uitdagingen bij deze opleiding:

 • De theorie ( klassikaal) opleiding startte alleen op vastgestelde data.

 • De opleiding omvatte een klassikaal deel van zeven dagen en een periode van praktijkervaring opdoen.

 • Het kon tot zes maanden duren voordat een deelnemer zijn certificaat haalde.

Railcenter heeft besloten om de opleiding opnieuw te ontwerpen:

 • Meer leren op de werkplek.

 • Kortere doorlooptijd op basis van competenties en persoonlijke leervoorkeuren.

 • Flexibele startdata.

 • Verhoging van het behaalde competentieniveau in vergelijking met de bestaande opleiding.

Het concept

Een gecombineerd programma ontwikkelen

Werkplekleren klinkt makkelijk maar het is nogal een uitdaging om het goed te doen. Het leer- en prestatieondersteunende ontwerp moet nagenoeg perfect zijn. Het ontwerp moet de verantwoordelijkheden en rollen van alle belanghebbenden verduidelijken en ondersteunen. Railcenter gebruikte een driehoek als basiskader om dit op te zetten.

Het leerplatform speelt een centrale rol door alle partijen met elkaar te verbinden.

De praktijkbegeleider is een ervaren collega die de deelnemer begeleidt op het werk. Zijn rol is heel belangrijk. De praktijkbegeleider moet met relevante informatie, tools en vaardigheden worden ondersteund. In de nieuwe opzet ligt er veel nadruk op praktijkopdrachten.

De verschillende functionaliteiten in a NewSpring, zoals lessen, testen, MemoTrainer, coaching en discussies, stellen ons in staat om een succesvolle mix van leeractiviteiten voor onze deelnemers te creëren.

André Japin, Opleidingskundig Adviseur bij Railcenter

De opleiding voor Leider Werkplekbeveiliging begint met een intake. Een test bepaalt wat een deelnemer al weet. Een 360 graden analyse helpt de vaardigheden die een deelnemer al heeft ontwikkeld te verduidelijken. Wat volgt is een leerovereenkomst tussen de praktijkbegeleider en de deelnemer. Door de deelnemer een leerovereenkomst te laten onderteken, verbetert het slagingspercentage omdat de deelnemer zich meer betrokken voelt.

Het leertraject zelf bestaat uit e-learning modules, animaties, video’s en opdrachten. De MemoTrainer helpt de deelnemers met het oefenen van diverse vragen en een online app bevat referentiemateriaal.

Het centrale onderwijsprincipe is altijd gerelateerd aan een specifieke taak en heeft de volgende structuur:

 1. Het verkrijgen van de theorie (via het platform) en het verkrijgen van praktische vaardigheden op de werkplek door de expert (praktijkbegeleider) te observeren.

 2. Leren door specifieke taken uit te voeren onder toezicht van een deskundige.

 3. Het behalen van een certificaat.

 4. De taak uitvoeren terwijl de deelnemer zelfstandig werkt.

Het resultaat

Een flexibel trainings-programma dat cursisten sneller doorlopen

Railcenter heeft een nieuwe opleiding Leider Werkplekbeveiliging ingericht gebaseerd op de leerdriehoek. Deelnemers voltooien de opleiding in 6-10 weken in tegenstelling tot 4-6 maanden met het oorspronkelijke programma. De tijdwinst is een resultaat van twee dingen.

Allereerst is het niet langer nodig om je aan te melden voor, te wachten op en deel te nemen aan een 7-daagse klassikale opleiding. Het programma begint direct na de intake.

Ten tweede helpt het online leerplatform de deelnemers om de theorie te verkrijgen en begeleidt het hen bij verschillende opdrachten.

Ontwikkelen van ruim 220 vragen, 10 lessen en 9 opdrachten

De nieuwe opzet van de opleiding betekende dat er veel werk moest worden gedaan.

 • De theorielessen moesten worden ontworpen. In dit programma zijn er 10 theoretische lessen (met SCORM modules) beschikbaar. Het praktijkonderdeel wordt ondersteund door opdrachten.

 • Het creëren van alle praktijkopdrachten was een hele uitdaging. Er zijn in totaal 9 opdrachten gecreëerd.

 • Werkhulpmiddelen of prestatie ondersteunende hulpmiddelen zijn ontwikkeld. Ze werden verspreid via het platform en de MemoTrainer app.

 • Voor de externe certificering van railAlert werden vier oefentesten ontworpen. Er zijn meer dan 220 vragen ontwikkeld om te kunnen worden gebruikt in de MemoTrainer.

 • Er is ook een 360 graden feedback functie in het programma ontwikkeld.

 • Achtergrondinformatie met betrekking tot elke taak werd in het platform opgenomen als een set PDF’s.

Alle praktijkopdrachten die door de deelnemers worden uitgevoerd, worden door de praktijkbegeleider beoordeeld zodat feedback kan worden verstrekt. Als er een opdracht opnieuw gedaan moet worden dan zorgt het platform voor de registratie. Beoordeelde en afgeronde opdrachten worden verzameld in een digitaal portfolio in het platform.

Maken of breken

Het belang van praktijkbegeleiders

Tijdens het leren op de werkplek is de rol van de praktijkbegeleider cruciaal. Het betekent dat de praktijkbegeleiders moeten worden ondersteund om hun rol zo makkelijk mogelijk te maken. Het begint met verduidelijking van de rol en de verantwoordelijkheden die daarmee verband houden. Inzet staat bij deze rol centraal, niet alleen van de praktijkbegeleider zelf maar ook van de werkgever. Het is een serieuze rol die tijd kost (en dus geld) om het goed te doen. Daarom start Railcenter met een intakegesprek om erachter te komen wat nodig is voor succes en om te kijken naar de inzet.

Praktijkbegeleiders moeten een introductie krijgen over het leerplatform omdat dit hen helpt bij hun werk. Ze moeten de opdrachten volledig begrijpen, inclusief hoe ze de opdrachten kunnen beoordelen. Natuurlijk moeten ze in staat zijn om leiding te geven op het werk en moeten ze vaardig zijn in het coachen van de deelnemer. Dit betekent dat als je voor leren-op- de-werkplek-benadering kiest dat een deel van het leerplan is gericht op de deelnemer, maar ook een groot gedeelte is gericht op de praktijkbegeleider.

Belangrijkste criteria voor succes

 • Maak gebruik van storytelling

Deelnemers aan de klassikale training zeggen vaak dat verhalen vertellen / delen van ervaringen door de trainer erg leerzaam zijn. In deze opleiding is dat nog steeds het geval. De praktijkbegeleider heeft veel ervaring en deelt zijn ervaringen tijdens het hele programma.

 • Plan voor succes

Begin met een duidelijk ontwerp voor het onderwijsconcept. Zorg ervoor dat alle partijen betrokken zijn: de deelnemer, de praktijkbegeleider en hun managers. Ondersteun de praktijkbegeleiders zodat ze hun rol zo goed mogelijk kunnen vervullen.

 • Weet waar de winst ligt

De winst voor de werkgevers is niet financieel. Ze besparen op de klassikale training, maar ze moeten geld uitgeven aan jobcoaching. De kosten van de opleiding zijn hetzelfde of misschien zelfs hoger dan van de traditionele opleiding. De ‘winst’ ligt in het feit dat de tijd tot vakbekwaamheid verkort wordt. Daarnaast ontwikkelt de nieuwe opleiding meer competente medewerkers die leiden tot een hoger succespercentage en een lager aantal veiligheidsincidenten.