KPE

Learning journeys die gedragsverandering mogelijk maken

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de ongevallen op bouwplaatsen wordt veroorzaakt door menselijke fouten.

In dit klantverhaal ontdekken we hoe KPE, opleider in de bouw- en vastgoedbranche, in staat was om gedrag van werknemers in de bouw te voorkomen en onder controle te houden.

Het probleem

Risicobewustzijn en veiligheid attitude

In de jaren 1900 ontdekte Walter Cannon de acute stressreactie van het menselijk lichaam. Word je geconfronteerd met een gevaarlijke of onverklaarbare situatie? Dan reageren je lichaam en geest onmiddellijk op de waargenomen dreiging. Tegenwoordig zijn die aangeboren reacties niet erg zinvol (aangezien we geen holbewoners meer zijn!) en kunnen ze zelfs negatieve gevolgen hebben.

Als het om de bouwsector gaat, zijn werknemers zich vaak niet bewust van de gevaren of wordt hun bewustzijn teniet gedaan door andere factoren, zoals kuddegedrag. Ook blijkt uit onderzoek dat 25% van alle werknemers in de bouw het nemen van risico’s als een normaal onderdeel van hun werk beschouwt.

Training is een goede manier om mensen bewust te maken van de risico’s. Ook helpt het om de houding van werknemers te verbeteren ten opzichte van veiligheid. Ondertussen is het in de bouwsector al de norm geworden om bouwplaatsmedewerkers een verplichte opleiding te geven om de kennis van veiligheidsrisico’s te verhogen. Maar uit onderzoek blijkt dat deze training weinig tot geen verbetering in veilig gedrag oplevert.

Risicovol gedrag beoordelen

4,5% van de werknemers in de bouwsector was betrokken bij een ongeval (CBS, 2020). Dit leidde tot 19 dodelijke ongevallen in 2020. Dat zijn er 19 te veel.

Wat is er nodig om het aantal gevaarlijke situaties te verminderen, naast het opstellen van regels en voorschriften rond bouwplaatsen? Allereerst meer bewustzijn, zodat gedrag wordt aangepast op de directe omgeving, overschattingen, enzovoorts. Daarnaast is het geven van de juiste training aan medewerkers van belang. Met uiteenlopende leeractiviteiten en interventies, zodat ze risicovol gedrag kunnen herkennen en daarvoor waken. Dat is waar de case van KPE om draait.

De oplossing

Brain Based Safety: bouwen op veilig gedrag

KPE heeft de theorie van Brain Based Safety overgenomen, die is ontwikkeld door Juni Daalmans. Deze aanpak bevordert veiligheid door veilig gedrag uit te vergroten. Een nieuw concept, omdat wetenschappers pas sinds kort in de hersenen kunnen kijken terwijl iemand opdrachten uitvoert. Zo kunnen ze zien wat er gebeurt als je een risico waarneemt of iets gevaarlijks doet. Deze kennis heeft geleid tot een nieuw ontwikkelproces dat aansluit bij de nieuwste inzichten op het gebied van veiligheid.

Een van de kernboodschappen is dat gedrag slechts in beperkte mate wordt gestuurd door bewuste processen. Leren en veranderen bereik je niet door er alleen over te praten, maar juist door het samen te doen.

99.8% van wat onze hersenen doen is onbewust.

Juni Daalmans, Brain Based Safety

De Brain Based Safety learning journeys maken gebruik van zowel synchroon als asynchroon leren door middel van fysieke bijeenkomsten, praktijkopdrachten en KPE Online, waar alles samenkomt. Op KPE Online vinden deelnemers interventies zoals e-learnings met audio-ondersteuning (via Articulate), opdrachten, video’s, toetsen, documentatie en meer. Door deze combinatie wordt het direct toepassen in de werkomgeving gestimuleerd en ontstaat er een rijke leeromgeving.

De learning journey die je hier ziet, is voor elke doelgroep apart ontworpen

Deze training is bedoeld voor eerstelijns supervisors in de bouw en de inhoud is daarop afgestemd. Deze doelgroep heeft een grote invloed op het veiligheidsgedrag van bouwplaatsmedewerkers.

Het opleiden van de eerstelijns supervisors heeft dus indirect invloed op hun werkgedrag.

De resultaten

Leerresultaten volgen via competentie blokken

In de learning journey zorgde KPE ervoor dat er zowel gemeenschappelijke resultaten als persoonlijke leerdoelen centraal stonden. Hoe deden ze dit binnen het leerplatform?

Aan het begin en einde van een competentieblok leggen de deelnemers een test af die niet wordt beoordeeld. Hiermee kunnen ze zien hoe ze zich hebben ontwikkeld. Met dit inzicht kunnen ze ervoor kiezen om bepaalde competenties meer aandacht te geven of opnieuw te doorlopen!

Uiteindelijk sluiten de deelnemers elk blok af met een reflectie op de competentie en passen ze deze vervolgens toe in de praktijk. Dit doen ze door eerst in gesprek te gaan met een bouwplaatsmedewerker die ze begeleiden. Daarna reflecteren ze daar zelf op.

Op basis van de uitkomst en hun leerbehoeften formuleren deelnemers dan een SMART-doel waarop ze zich willen focussen.

Focus op de juiste mensen

In de bouwsector is het belangrijk dat werknemers door continue training leren om risico’s snel te herkennen en beoordelen. Het hebben van werknemers van verschillende generaties maakt het alleen lastig om leer- en ontwikkelingsprogramma’s te maken die geschikt zijn voor verschillende leerstijlen en technische vaardigheden.

Voor KPE was het doel eenvoudig: uit hun data bleek dat training met interventies de overdracht van de training aanzienlijk verbeterde. Dus besloten ze om de training eenvoudig en begrijpelijk te houden en deelnemers aan te moedigen en goed te begeleiden.

Om de gebruikerservaring te optimaliseren, zijn personalisatie en maatwerk belangrijk voor organisaties en deelnemers.

Elke business unit binnen een organisatie heeft zijn eigen cursusstructuur en lay-out. Dit kan allemaal worden aangepast aan de huisstijl van de organisatie. Een goed voorbeeld zijn gepersonaliseerde dilemmavideo’s. Dit zijn krachtige tools waarin collega’s van de organisatie relevante dilemma’s uitbeelden. Dit zorgt voor herkenning bij de deelnemers, wat het makkelijker maakt om de theorie toe te passen.

Daarnaast worden deelnemers gevraagd om hun eigen foto’s of video’s in te leveren voor verschillende opdrachten.
Dit ondersteunt de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

De blokken in het template zijn verdeeld per competentie en hebben geen vaste structuur. Dit maakt het mogelijk om de blokken afzonderlijk en in willekeurige volgorde te doorlopen. Ook kan de trainer hierdoor snel inspelen op de leerbehoefte.

Daarnaast zijn de blokken verbonden door ‘biases’. Deze laten zien dat er per praktijksituaties verschillende competenties ingezet kunnen worden.

Een succesformule

KPE vertrouwde op Brain Based Safety om trainingsprogramma’s te ontwerpen voor specifieke rollen binnen een organisatie, zodat alle werknemers de juiste veiligheidscompetenties bezitten.

De toekomst

Training voor schriksituaties kan rampen op de werkplek voorkomen. Het is een mentale kracht, die elke werknemer kan ontwikkelen door middel van vertrouwen en competentie.

KPE’s bewezen trainingsprogramma is gebaseerd op reflectie en erkenning. Het zorgt ervoor dat realtime veiligheidsproblemen effectief worden aangepakt.

Brain Based Safety is de onderbouwde filosofie waarmee bouwbedrijven veilig de Safety Culture Ladder beklimmen. Het ultieme doel is duidelijk: een veilige werkomgeving creëren voor alle betrokkenen. En met de juiste tools is veilig gedrag slechts één learning journey van een organisatie verwijderd.

Aan de slag met je learning journey?

We denken graag met je mee!