ARMSA Academy

Inspirerende didactiek voor cruciale training in de hernieuwbare energiesector

Hernieuwbare energie is één van de snelst groeiende sectoren in de wereld. Zij zijn verwikkeld in een race tegen de klok. Hun uitdaging? Wereldwijd essentiële opleidingen aan een diverse groep gebruikers bieden. Maar de motivatie om te leren is laag en desinteresse onder cursisten vormt een reële dreiging.

Ontdek hoe aNewSpring de ARMSA Academy hielp deze uitdaging het hoofd te bieden en de resultaten met 95 procent kon verbeteren.

Deze learning journey behaalde de tweede plaats in de aNewSpring Awards 2021.

Het probleem

Lage leergierigheid, maar hoge snelheid is nodig voor beslissingen

Zoals veel organisaties werkt de ARMSA Academy hard om een brede groep gebruikers effectief aan te spreken met online trainingen. Aangezien ze zich specialiseren in veiligheidstrainingen is het nog meer van belang dat ze deze uitdaging het hoofd bieden. Zo niet, dan komt de veiligheid in het geding. Om de hernieuwbare energiesector te laten bloeien zijn deze trainingen noodzakelijk.

De International Renewable Energy Association voorspelt dat er in 2050 veertig miljoen mensen binnen de hernieuwbare energiesector werkzaam zijn. Hun banen zijn verdeeld over 113 specialismen en beroepen, verspreid over de breedte van de asset lifecycle. Er is niet veel tijd meer om deze vitale, diverse groep op te leiden. Zij zijn noodzakelijk om de wereldwijde ‘netto nul ambitie’ te halen.

Essentieel belang aan goed ontworpen, toegankelijke trainingen

ARMSA Academy is een vooraanstaande aanbieder van trainingen voor de hernieuwbare energiesector. Zij focust zich op risicobeheer en -preventie. De opleidingen behandelen onderwerpen rondom kritische management beslissingen rondom projectontwikkeling, constructie en operatie en onderhoud, zowel on- als offshore. De gevolgen van het niet goed omgaan met de trainingsinformatie zijn ernstig. In deze dynamische sector is de behoefte aan leren laag, terwijl op hoge snelheid vitale en kritieke beslissingen genomen worden. Effectieve besluitvorming is een randvoorwaarde voor het succes van projecten. Juist daarom zijn goed ontworpen, toegankelijke trainingen essentieel. Die motiveren cursisten om te studeren én de inhoud te onthouden.

Traditionele bedrijfsveiligheidstrainingen staan te boek als droge kost. Dat heeft zijn weerslag op de motivatie van cursisten. ARMSA wil daar verandering in brengen. Eén van de hoofddoelstellingen is dat de training verder moet gaan dan het afvinken van compliance. Cursisten moeten niet reageren op problemen, maar creatief leren omgaan met risicosituaties zodat ze proactief naar oplossingen zoeken.

Missie om twee doelgroepen genoeg en evenveel te kunnen geven

Een andere belangrijke doelstelling van ARMSA is dat zij twee zeer verschillende doelgroepen – met eigen behoeften en denkwijzen – even goed van dienst willen zijn. De ene groep werkt in een offshore omgeving en kenmerkt zich door extreme werkdruk gekoppeld aan weerstand tegen afleiding. De andere groep bevindt zich aan wal en moet onder hoge druk, zeer strikte deadlines halen.

De oplossing

Ervaringsgerichte leerinhoud die gebruikers aanmoedigt

ARMSA wist dat een succesvolle aanpak vroeg om de creatie van boeiende content die zowel letterlijk als figuurlijk door de achtergrondruis kon dringen. Dat vereist helder gemarkeerde onderwerpen en vooraf duidelijkheid over de learning journey; de toegankelijkheid, flexibiliteit en benodigde stappen om een training te volgen. Daarmee kan de eerste weerstand gelijk weggenomen worden. Minstens zo belangrijk: wie met de juiste verwachting start, maakt het naar alle waarschijnlijkheid ook af.

ARMSA heeft vooraf een uitgebreide enquête gehouden. Zo wilden ze bepalen welke trainingsmethodieken en -aanpakken het meest effectief zouden zijn. Hieruit bleek dat content gemotiveerder opgenomen wordt als het om de veiligheid van het bedrijf als geheel gaat. Dit in tegenstelling tot content die zich te richt op losse bedrijfsonderdelen. Mensen vertrouwen op inzichten die het beslissingsproces teambreed verbeteren, samenwerking tussen afdelingen aanmoedigen en die benadrukken dat veiligheid voortkomt uit de beslissingen die cursisten zelf iedere dag nemen.

Een trainingsontwerp gebaseerd op ervaring

ARMSA onderzocht de belangrijkste rollen binnen de markt voor windenergie. Dit uitgebreide onderzoek omhelsde sollicitaties, test-pilots, ongeval- en incidentrapportages en medewerker-interviews. Daarmee identificeerden zij individuele en collectieve beslissingen die weerslag hadden op de effectiviteit van de organisatie, efficiëntie van de plant en operationele veiligheid. Het resulteerde in 168 beslissings-sprints waar de trainingen inhoudelijk op werden gebaseerd. De focus lag vervolgens op het ontwerp van trainingscontent die op ervaring is gebaseerd. Daarin beslissen cursisten in real-time met een druk op de knop om te rapporteren, valideren of aan te vechten.

De vrijheid om op ieders eigen manier te leren in aNewSpring

Zowel aNewSpring als ARMSA begrijpen dat iedere cursist andere kwaliteiten heeft en op zijn eigen manier leert beslissen. Met dit in gedachten is binnen het platform een ‘Plan, Do, Check, Act’-navigatie opgezet. Cursisten zien op welke gebieden ze ondersteuning nodig hebben en scherpen hun kennis zo gericht verder aan.

ARMSA legt uit

ARMSA presenteerde hun oplossing op de aNewSpring in 2021 en behaalde daarmee de tweede plaats!

De behoefte aan een gezamenlijke leeromgeving werd door aNewSpring ingevuld met de implementatie van sociale elementen. Daaronder vielen de commentaar-functionaliteit en video-opdrachten waarmee kandidaten wereldwijd konden delen wat ze geleerd hadden, wat ze van het materiaal vonden en welke inzichten het ze gaf. Ook heeft aNewSpring functionaliteit ontwikkeld om live te discussiëren. Hiermee kunnen cursisten tijdens de trainingsworkflow samenwerken.

Gemakkelijk doorzoekbare contentbibliotheek voor iedereen ter wereld

ARMSA had nog een laatste doelstelling. Ze wilden zich ervan verzekeren dat gebruikers eenvoudig de bibliotheek met trainingsmateriaal konden doorlopen. Met de contentbibliotheeken het template systeem van aNewSpring zette ARMSA een doorzoekbaar archief op. Dit voorziet in efficiënt contentmanagement voor vooraf vastgestelde rollen. Het systeem van aNewSpring houdt de voortgang van de learning journey van gebruikers bij.

Cursisten krijgen twee keer per maand automatisch een e-mailnotificatie. Die moedigt ze aan om de learning journey voort te zetten en herinnert ze aan eerder behaalde successen. Het platform van aNewSpring helpt ARMSA om de content overal ter wereld aan te bieden. Dat verhoogt zowel de toegankelijkheid van het materiaal als de instapbereidheid van gebruikers.

Handige tools voor het afnemen van toetsingen

Als het op beoordelingen aankomt, is navolging van de strikte eisen van toezichthouders zoals de IOSH en CPD essentieel. Het is minstens zo vitaal dat de processen efficiënt en kosteneffectief zijn. Door gebruik te maken van assessmenttools en livesessies kan ARMSA actief surveilleren tijdens de afname van vooraf geplande toetsingen die met een assessment builder, gecontroleerde timers en geautomatiseerde assessment tools zijn gebouwd. Hiermee wordt een handig alternatief geboden voor traditionele examens en testen.

Het resultaat

Deelnemers hebben hun competenties en samenwerking verbeterd

Dankzij het platform van aNewSpring kon ARMSA meer bereiken dan het leveren van mechanische trainingscontent alleen. Het bevorderde een focus op proceseigenaarschap en interdepartementale samenwerking. Dit leidde tot klinkende successen.

Van de cursisten meldt 95 procent dat de training-sprints hun prestaties verbeterden. Door slimmer beslissingen te nemen is de benodigde tijd voor de uitvoering van activiteiten met 20 procent teruggedrongen. Cursisten wisten met de trainingen competenties en samenwerking te verbeteren. Daarnaast liet het materiaal ze als individuen, met unieke trainingsbehoeften en voorkeuren, in de eigen kracht staan.

Een geweldige vijf sterren score van de afgevaardigden!

De gedelegeerden van ARMSA gaven unaniem recensies van vijf sterren aan het blended learning programma. Cursisten gaven aan dat de content “uitstekende toegang tot een vaak overmatig gecompliceerd onderwerp” bood. Ook “benaderde het op een goede, eerlijke manier de werkwijze, wat op zijn beurt zorgt voor het ontstaan van fantastische groepsdiscussies over allerlei onderwerpen.”

Geïnspireerd geraakt?

Ontdek hoe we je kunnen helpen!