Brancheorganisaties, Opleiders MOOC, Werkplekleren Blended Learning, Online learning

Leyden Academy: ga op de stoel zitten van de deelnemer

Wat kunnen mensen zelf doen om gezond oud te worden? Hoe bereik je die mensen? Hoe zet je hen aan tot gedragsverandering? Een opdracht vol uitdagingen voor Marie-Louise Kok van Leyden Academy.

Brancheorganisaties, Corporate training, Opleiders MOOC Blended Learning, MemoTrainer, Mobile leren, Social learning

Rabobank en GITP: internationaal ondernemers succesvol maken met MOOC

Als internationale bank was Rabobank op zoek naar een betere manier om haar klanten bij te staan met kennis en kunde. Zij vonden het antwoord in een MOOC (Massive Open Online Course). Ze zijn hiermee, in samenwerking met GITP en aNewSpring, aan de slag gegaan.

No posts found.