Hoe maak je een MOOC?

Achtergrond van MOOCs

Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn vooral bekend geworden door bekende Amerikaanse Universiteiten die hun colleges via MOOCs online en gratis beschikbaar stelden voor een wereldwijd publiek. De opkomst dateert van voor 2010 met 2012 als ‘het jaar van de MOOC’. De opzet varieert met de cMOOC en xMOOC als meest bekende varianten.

De cMOOC leunt op het idee van sociaal leren: door met elkaar kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen rondom aangeboden content. De ‘c’ in cMOOC staat voor connectivist.

De xMOOC leunt op klassiek ‘frontaal’ onderwijs waar content wordt aangeboden in geschreven tekst en/of video’s van voordrachten van experts.

Small Private Online Courses (SPOCs) ontstonden als variant met als belangrijkste kenmerk dat deze voor alleen voor een specifieke doelgroep toegankelijke zijn (Private) en daarmee ook kleiner zijn.

Klantcase:

Rabobank heeft samen met GITP de MOOC: ‘Online Masterclass Internationaal Ondernemen’ ontwikkeld. De MOOC geeft ondernemers praktische handvatten, om succesvol te zijn in het buitenland. Lees meer »

Belangrijkste kenmerken

 • Vrij toegankelijk (gratis)
 • Voor een grote groep deelnemers
 • Content wordt aangeboden door experts – met verwerkingsopdrachten (xMOOC). De expert(s) leveren de content aan (vaak ‘eigen’ content = content creation) en geven mogelijk feedback op verwerkingsopdrachten
 • Content wordt geselecteerd en aangeboden door ‘moderator’ (content die het beste startpunt is voor social learning = content curation), de ‘moderator’ initieert en faciliteert de discussie
 • Content aangeboden als startpunt van interactie om sociaal leren tussen deelnemers tot stand te brengen
 • Content wordt aangeboden via een online platform
 • Uitwisseling tussen deelnemers kan zowel binnen het platform als daarbuiten via social media plaatsvinden
 • Content kan volledig ineens bij de start van de MOOC/SPOC beschikbaar worden gesteld of ‘gedoseerd’ b.v. per week nieuwe content voor de initiële duur van de MOOC

MOOCs op basis van aNewSpring maken gebruik van:

 • Social & Mobile Learning
 • MemoTrainer™ als herhalingstool
 • Condities om nieuwe activiteiten vrij te geven
 • Certificaten voor deelname
 • Inleveropdrachten
 • Videohosting
 • Catalogus om de MOOC aan te bieden
Learning Journey aNewSpring mobile en desktop

Redenen om een MOOC in te zetten

Toegankelijkheid

Democratiseren van onderwijs op bepaalde thema’s. Expert onderwijs wordt toegankelijk voor hele grote groepen geïnteresseerden.

Content marketing

MOOCs worden vandaag de dag ook als marketingbenadering ingezet om (potentiële) klanten te informeren, inspireren en ondersteunen in het verhelderen van het vraagstuk waar zij mee worstelen en de oplossingsrichtingen die beschikbaar zijn.

Ideeën genereren

Sommige organisaties zetten MOOCs in om innovatieve ideeën te genereren rond vraagstukken of ontwerp uitdagingen.

Recruitment

MOOCs worden ook wel ingezet om talent te scouten onder deelnemers. Interessante deelnemers worden dan door recruiters benaderd voor banen, stage- of opleidingsplekken.

Ontwerp-overwegingen bij je MOOC

The basics

 • Waarom zou je een MOOC willen inzetten? (zie bovenstaande kenmerken)
 • Voor welke doelgroep en met welke functie wil je een MOOC inzetten?
 • Kies je voor een xMOOC, cMOOC of SPOC en waarom?
 • Welke content wil je aanbieden en hoeveel?
 • Hoelang gaat de MOOC/SPOC duren (initieel in het beschikbaar stellen van content en uiteindelijk in hoelang de MOOC/SPOC ‘open’ of beschikbaar blijft?
 • Hoe ga je de content ordenen en clusteren – hoeveel clusters wil je maken?
 • Ga je alle content direct vrijgeven of per tijdseenheid (bijv. per week) doseren? Waarom?
 • Wil je met inleveropdrachten werken? Zo, ja hoe ga je daarna om met ingeleverde opdrachten? (geen feedback, expert feedback, peer feedback)
  _

Puntjes op de i

 • Wil je communicatie met de expert(s), moderatoren en/of medecursisten mogelijk maken/stimuleren? Doe je dat binnen en/of buiten het platform? (Buiten = via social media of andere app voor communicatie of samenwerking).
 • Heb je voldoende en getrainde moderatoren om social learning vorm te geven en te faciliteren (bij cMOOC).
 • Wil je een certificaat beschikbaar stellen – zo ja, op basis van welke criteria en (eventueel) tegen welke kosten?
 • Wat doe je met aanvullende content die door deelnemers is aangereikt? Ga je die ordenen, beschikbaar stellen, openbaar delen?
 • Welke aanvullende activiteiten wil je rondom je MOOC organiseren? Live meet-up met deelnemers? Twitter chat, Hangout, Skype, Webinar, Facebook, LinkedIn groep? Wie neemt daarvoor het initiatief?
 • Ga je de MOOC evalueren? Zo ja, voor wie, wat wil je evalueren en hoe?
Patricia van der Have

Meer weten over MOOCs?
Patricia helpt je graag verder:
+31 (0)10 2447460
Stuur Patricia een mail

Bekijk deze cases: