Het ontwerpen van werkplekleren

Over werkplekleren

Tijdens de industriële revolutie (geheugensteuntje: ca. 1760-1820) vond werk voornamelijk plaats in grote fabrieken en dit gold ook voor werkplekleren. Het verplaatsen van werkplekleren naar het klaslokaal kent een paar grote nadelen.

Het grootste nadeel is de toepassing van de kennis op de werkplek. Als iemand een nieuwe taak goed uitvoert in de klas betekent dat nog niet dat die taak goed wordt uitgevoerd op het werk. Vandaar de hernieuwde populariteit van werkplekleren. Professionals die leren op het werk maken een bewuste keuze om de werkplek als podium te gebruiken voor het leren. Maar hoe zorg je als opleider of als L&D professional nu dat dit ook effectief is gebeurd?

De rol van de begeleider (andere benaming: instructeur, mentor of coach) is erg is belangrijk. Bovendien voegen opdrachten feedback, micro learning en performance support erg veel waarde toe bij werkplekleren.

Klantcase:

Het vinden van de juiste mix van leeractiviteiten voor werkplekleren kan lastig zijn. Lees hier hoe Railcenter het voor elkaar heeft gekregen.

De meest belangrijke kenmerken van ‘learning on the job’

Enkele van de belangrijkste kenmerken van werkplekleren zijn:

 • De werkplek is bewust gekozen om leren te faciliteren.
 • Het gaat om veel meer dan alleen ‘leren door te doen’.
 • Goed leermateriaal moet beschikbaar zijn. In het algemeen gaat het om duidelijke en goed omschreven leeropdrachten, (micro) leermaterialen die gemakkelijk beschikbaar zijn op de werkplek en performance support die betrekking heeft op de werkplek en het werkprocess.
 • Er is een goede opzet en structuur met een duidelijke doelstellingen, een duidelijk begin en een duidelijk eind.
 • De rol van de begeleider is erg belangrijk: hij of zij begeleidt de deelnemer en het leerproces.  
 • Het leerproces bestaat vaak uit de ‘klassieke’ benadering van leren:
  • De deelnemer bereid zich voor op een taak door middel van het bestuderen van relevante informatie.
  • De instructeur laat zien hoe de taak moet worden uitgevoerd; de deelnemer observeert.
  • De deelnemer voert de taak uit onder toezicht van de begeleider.
  • De deelnemer krijgt feedback van de begeleider.
  • De deelnemer voert de taak steeds zelfstandiger uit en met steeds minder toezicht.
  • De deelnemer voert een toets uit en de begeleider beoordeelt zijn/haar vaardigheid.

Werkplekleren op basis van aNewSpring maken gebruik van:

 • Blended learning
 • Events
 • Social & Mobile learning
 • MemoTrainer™ als herhalingstool
 • Condities om nieuwe activiteiten vrij te geven
 • Certificaten voor deelname
 • Inleveropdrachten
 • 360° feedback
 • Video hosting
 • Catalogus om de cursussen aan te bieden
 • Assessments
Werkplekleren learning journey leerplatform

Redenen om werkplekleren in te zetten

Ideale leeromgeving

In veel (maar niet alle) gevallen, is de werkplek de beste plek om nieuwe taken te leren. De context, input, hulpmiddelen en materialen zijn daar in veel gevallen direct beschikbaar.

Veel combinaties

Werken en leren kan worden gecombineerd op een gemakkelijke manier. Er bovendien is geen reistijd. Alle beschikbare tijd kan gebruikt worden voor het trainingsprogramma.

Direct toepasbaar

Het leren vindt plaats op de werkplek – er is dus nagenoeg geen risico dat de opgedane kennis niet toegepast kan worden op de werkplek.

Besparingen (o.a. tijd)

Als werkplekleren goed wordt toegepast dan zal de tijd die nodig is om een bepaald competentieniveau te halen korter zijn dan bij een klassikale training.

Onverwachte voordelen

De ondersteunende rol die experts of medewerkers spelen bij werkplekleren, waarbij zijn hun kennis, vaardigheden en expertise delen met collega’s, kan ontzettend waardevol zijn voor zowel de deelnemer als de experts.

Vier tips bij het ontwerpen van werkplekleren

 1. Om werkplekleren goed op te zetten is tijd en aandacht nodig. Zorg ervoor dat je de keuze voor werkplekleren hebt onderbouwd en gedocumenteerd voordat je begint.
 2. Houd rekening met de nadelen. De belangrijkste voorwaarde voor succes is de beschikbaarheid van begeleiders die geschikt en gemotiveerd zijn. Bovendien zullen zij ook tijd nodig hebben om begeleidersrol te vervullen. Houd er bovendien rekening mee dat er ook geld of tijd beschikbaar moet zijn om de begeleiders op te leiden en te ondersteunen.
 3. Ontwerp het gehele werkplekleerproces voor zowel de leerling als de begeleider. Zorg ervoor dat alle onderdelen (opdrachten, micro-learning, toetsen en performance support) van goede kwaliteit zijn.
 4. Ondersteun het gehele proces met een leerplatform dat de deelnemer en begeleider ondersteunt.
Patricia van der Have

Meer weten over werkpleren?
Patricia helpt je graag verder:
+31 (0)10 2447460
Stuur Patricia een email

Bekijk deze cases: