Voor het project ‘aNewSpring, een ‘groene weide’ voor groei en ontwikkeling’ heeft de Europese Unie aNewSpring een subsidie toegewezen. De Europees Sociaal Fonds subsidie dient ter ondersteuning om dit project te verwezenlijken.

 

aNewSpring, een ‘groene weide’ met schuilende uitdaging

Als werkgever ziet aNewSpring het als haar verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan een gezonde leer- en werkcultuur. Een ander belangrijk onderdeel binnen aNewSpring is het informeel samenwerken en creëren van een vrijheidsgevoel met richtinggevende kaders oftewel een ‘groene weide’. De metafoor ‘groene weide’ staat dus voor ruimte en aansturende kaders om de kracht, potentie en ambitie van individuele medewerkers optimaal te benutten. Dit moet zich dus vertalen in een cultuur waarin met voldoening wordt gewerkt maar ook persoonlijke ontwikkeling, vrijheidsgevoel en groei hand in hand gaan met aNewSpring. De komende jaren staan namelijk voor aNewSpring in het teken van groei en toetreding tot de internationale markt. aNewSpring ziet dit ook als een kans voor haar medewerkers om te groeien in hun functie maar ook een schuilende uitdaging. Deze uitdaging kenmerkt zich als een turbulente omgeving waarbij extra aandacht voor een gezonde werkdruk en passende taken en verantwoordelijkheden essentieel zijn. In zo een omgeving kan het stressniveau namelijk sterk toenemen wat kan resulteren in een negatieve invloed op de werkcapaciteiten, sfeer en uitval binnen aNewSpring. Met het ‘groene weide’ project wilt aNewSpring haar medewerkers hier voor behoeden en zich voorbereiden op de (naderende) toekomst.

Ontwikkelen en groeien in de ‘groene weide’

Het project heeft er ook voor gezorgd dat aNewSpring de gewenste groeiambities en -doelstellingen van haar medewerkers inzichtelijk heeft gemaakt. Dit inzicht is input om de internationale groeikansen te matchen met ambities en kwaliteiten van medewerkers en zal ook handvatten bieden om de open en op samenwerking gerichte cultuur te bevorderen. Door middel van frequente bilaterale interviews, team overleggen en persoonlijkheidstesten (MBTI) wordt dit inzichtelijk gemaakt. Het team wordt continu versterkt en de persoonlijkheidstest is hierdoor ook een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Have fun get results in de ‘groene weide’

Voor het jaar 2016 heeft het ‘groene weide’ project al de toon gezet. Binnen aNewSpring wordt er namelijk met jaar en kwartaal thema’s gewerkt met als doel om duidelijkheid omtrent verwachtingen te schetsen voor elke medewerker. Hierdoor is iedereen binnen aNewSpring bewust van zijn of haar herkenbare bijdrage(n) en prestaties aan het grotere geheel. Het thema van dit jaar is: ‘Have fun, get results’ en het thema voor ons eerste kwartaal is: ‘Have fun, be responsible and get results’. De eerste maand van het jaar is al om en de uitdaging van deze thema’s ligt zeker niet bij het eerste gedeelte.