Stap 3:

Adaptive learning

Maak je cursussen adaptief

Adaptive learning journeys

Geen enkele student is hetzelfde. Door automatisch te focussen op individuele behoeften behalen deelnemers hun doelen sneller en makkelijker.

Benieuwd naar een voorbeeld van adaptive learning in aNewSpring? Bekijk dan de praktijkcase van Welten!

Slim onthouden met MemoTrainer

Het is belangrijk te herhalen wat je net hebt geleerd zodat je het niet vergeet. MemoTrainer is een dagelijkse, persoonlijke training waarmee je kennis in het langetermijngeheugen opslaat. Ons adaptieve ‘spaced repetition’ schema is gebaseerd op de vergeetcurve van Hermann Ebbinghaus.

Examentraining met MemoTrainer

Deelnemers bereiden zich effectief en efficiënt voor op een examen met behulp van de MemoTrainer. Stel een examendatum in om ervoor te zorgen dat je volledig getraind bent op de dag van het examen.

Conditionele leeractiviteiten

Geef deelnemers toegang tot leeractiviteiten gebaseerd op regels. Specifieke activiteiten worden automatisch beschikbaar wanneer een conditie gehaald wordt zoals een bepaalde score, datum of wanneer een andere activiteit is afgerond.