NMI:
Kinderen leren beter en onthouden makkelijker met een boeiend, blended leertraject

Ontdek hoe het Nederlands Mathematisch Instituut samen met aNewSpring een unieke leermethode creëerde, waarmee duizenden kinderen meer zelfvertrouwen opdoen en betere rekenresultaten behalen.

Deze learning journey behaalde de 1ste plaats in de aNewSpring Awards 2022.

Leermethodes Blended Learning Training types Vaardigheidstraining Industrieēn Trainers

Het probleem

Door traditionele rekenmethoden lopen kinderen vaak achterstanden in de klas op, omdat de methoden sterk gebaseerd zijn op wiskundig inzicht en natuurlijke interesse.

Het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI) is het kennisinstituut in het evidence informed onderwijs: lessen waarvan is bewezen dat ze in de praktijk leiden tot betere leerresultaten. In 2012 ontwikkelden wiskundigen van het NMI de cursus Foutloos Rekenen. De cursus wordt in kleine groepjes van zes tot acht leerlingen en klassikaal in het basisonderwijs gegeven. Daar profiteren zowel de leerlingen als de leerkrachten van deze innovatieve onderwijsaanpak.

In een periode van 12 weken krijgen leerlingen van groep 6, 7 en 8 les van specialisten van het NMI. Tijdens de twee uur durende lessen wordt met een unieke vorm van blended learning het volledige programma rekenen voor het basisonderwijs in Nederland behandeld.

Te veel kinderen worstelen met leren rekenen
Traditionele lesmethoden voor rekenen zijn vaak slecht toegespitst op basisschoolleerlingen. Ze zijn sterk gebaseerd op wiskundig inzicht en gaan uit van een natuurlijke interesse in het onderwerp.

Een achterstand in de klas is zo opgelopen. Als een kind het moeilijk heeft, verliest hij of zij al snel zelfvertrouwen en durft niet om hulp te vragen. Terwijl andere klasgenootjes voortgang maken, loopt de rest van de klas tegen steeds meer obstakels aan.

Om de interesse en bekwaamheid in rekenen van meer kinderen te helpen ontwikkelen, hebben leerkrachten behoefte aan een leerprogramma dat deze uitdagingen aanpakt en leerlingen volledig tot bloei laat komen.


Hoe hebben ze dit probleem aangepakt?
NMI presenteerde hun oplossing op de aNewSpring in 2022 en behaalde daarmee de eerste plaats. Bekijk de presentatie over hun learning journey:


De oplossing

Het Nederlands Mathematisch Instituut ontwikkelde een learning journey die inspeelde op de behoeften van de kinderen, met een didactische, feedback-gedreven benadering.

Tien jaar geleden ontwierp het NMI een cursus die rekening houdt met deze aspecten, met een didactische, feedback-gedreven benadering. Hierbij worden leerlingen niet onnodig onder druk gezet, door hen tot wel tien manieren aan te bieden om een probleem aan te pakken.

In plaats daarvan ontwikkelden de wiskundigen van het NMI een gestandaardiseerde aanpak waarbij elke taak in rekenvaardigheid stap voor stap wordt uitgelegd, met herkenbare voorbeelden en voorbeeldoefeningen voor de leerlingen.

Zorgen voor een buitengewoon meeslepende leerervaring
De huidige generatie leerlingen bestaat uit digital natives die graag online leren. Om die online mogelijkheden te kunnen ontwikkelen en maximaal te benutten, zocht het NMI naar een partner om dat mogelijk te maken. In samenwerk met aNewSpring werd een interactief en gebruiksvriendelijk platform gecreëerd dat naadloos aansloot bij de klassikale lessen, met allerlei oefeningen en taken in het online leerplatform.

De leerlingen krijgen in willekeurige volgorde een serie oefeningen aangeboden, waarbij elk onderdeel wordt afgesloten met een toets. Direct na verzending krijgen ze een reactie op elk antwoord en zodra een niveau goed is afgerond, kunnen ze beginnen met het volgende. Leerlingen moeten tenminste 75% scoren voordat ze met een volgende, moeilijkere oefening aan de slag kunnen. Voor kinderen die worstelen met een bepaalde opdracht of meer uitleg nodig hebben, is ook videocontent beschikbaar.

De mix van online en offline leermateriaal maakt het programma interessant voor meer leerlingen, met boeiendere activiteiten en resultaten die makkelijker worden onthouden.

De leraren in het basisonderwijs hebben ook voordeel bij deze unieke lesmethode. Omdat de online oefeningen direct na afronding van het klassikale onderwijs worden gedaan, weet de leraar meteen hoe duidelijk de les was. Eventuele struikelblokken worden direct zichtbaar en kunnen worden aangepakt in individuele sessies met de kinderen en hun ouders. Leerkrachten kunnen via het leerplatform ook voortdurend de individuele voortgang en leertrends volgen, en hun aanpak daarop aanpassen.

In de gedetailleerde voortgangsrapportages, die worden gedeeld met de leerlingen en hun ouders, worden verbetergebieden benoemd. Ze moedigen de kinderen ook aan hun huiswerk te maken en het leertraject te vervolgen.


Het Nederlands Mathematisch Instituut scoorde
bij de aNewSpring awards 2022 het beste op didactiek

Een grote maatschappelijke impact; leerlingen verbeteren niet alleen hun wiskundevaardigheden, maar ook hun zelfvertrouwen met betrekking tot wiskunde.


Het resultaat

Na het afronden van de learning journey kregen de kinderen meer zelfvertrouwen, mede door de verbeterde begeleiding en ontvingen acht van de 10 deelnemers zelfs een hoger schooladvies!

De resultaten van deze nieuwe lesmethode voor rekenen laten geen ruimte voor twijfel. Duizenden Nederlandse leerlingen hebben de cursus Foutloos Rekenen gevolgd.

Acht van de tien deelnemers ontvingen een hoger schooladvies voor het middelbaar onderwijs, terwijl dat ongewijzigd bleef voor de resterende twee van de tien. Geen enkele leerling die het programma afrondde, ontving een lager schooladvies.

In aanvulling op deze geweldige cijfers melden zowel leerkrachten als leerlingen een toename in zelfvertrouwen, zelfstandigheid en plezier in rekenen. Dit bleek ook uit anekdotische feedback van leerlingen op de cursus. In een onderzoek gaven kinderen aan dat hun zelfvertrouwen meer dan twee keer zo groot was geworden; van 3,9 naar 8,5 op een schaal van 10. En ze hadden zelfs lol gekregen in leren rekenen (wel 150% meer!). In het onderzoek was dit gestegen van een armzalige 2,9 naar 7,8 op een schaal van 10.

Leraren zagen ook dat de leerlingen na het voltooien van de cursus onafhankelijker en autonomer konden werken, als gevolg van de gemengde leervorm. Dit werd bevestigd door onderzoek onder de ouders, waar een toename van 5/10 naar 8/10 werd genoteerd.

Met het door aNewSpring ontworpen online leerplatform wist het NMI korte metten te maken met de traditionele leermethode, om leerlingen succesvol te laten zijn op de basisschool. Het NMI gelooft dat elk kind het in zich heeft om te leren rekenen en uit te blinken in wiskunde. Met ondersteuning van aNewSpring slaagde het NMI erin een blended leertraject neer te zetten waarin fysieke en psychologische obstakels voor het leren worden weggenomen en docenten sneller en effectiever problemen herkennen, beperken en oplossen.Dit is hoe je een boeiend en indrukwekkend leertraject ontwikkelt dat de deelnemer centraal stelt.

Elk jaar prijzen onze klanten de learning journeys van mede trainers en opleiders die zij het meest inspirerend vinden.

Het Nederlands Mathematisch Instituut is eerste worden tijdens De aNewSpring Awards 2022, maar natuurlijk is er ook een tweede en derde plek uitgedeeld. Lees meer over de zilveren en bronzen winnaars hieronder.

Geïnspireerd?

Wil jij ook graag weten hoe aNewSpring voor jou een oplossing kan zijn?
Vraag dan een persoonlijke en gratis demo aan!

Trainers Vaardigheidstraining Blended Learning

Als een van de meest ervaren opleiders in Nederland, zet GITP zich in om bruikbare, relevante en onvergetelijke trainingen te ontwikkelen voor zeer diverse groepen deelnemers.

Elke deelnemer moet het gevoel hebben dat hij/zij de touwtjes van het trainingsprogramma in handen heeft en dat hij/zij tijdens het hele traject sterk betrokken is - vooral in tijden van een pandemie, wanneer we niet allemaal dicht bij elkaar kunnen zijn.

Deze learning journey behaalde de 1ste plaats in de aNewSpring Awards 2021.

Corporate training Vaardigheidstraining Blended Learning

Hernieuwbare energie is één van de snelst groeiende sectoren in de wereld. Zij zijn verwikkeld in een race tegen de klok. Hun uitdaging? Wereldwijd essentiële opleidingen aan een diverse groep gebruikers bieden. Maar de motivatie om te leren is laag en desinteresse onder cursisten vormt een reële dreiging.

Ontdek hoe aNewSpring de ARMSA Academy hielp deze uitdaging het hoofd te bieden en de resultaten met 95 procent kon verbeteren.

Deze learning journey behaalde de 2e plaats in de aNewSpring Awards 2021.