NCVB Bedrijfsopleidingen:
Betere prestaties op de werkvloer en tevreden klanten door de deelnemer op #1 te zetten

Partner in talentontwikkeling zijn in plaats van een leverancier van leeroplossingen. Dat is wat NCVB Bedrijfsopleidingen zo succesvol maakt.

Op basis van een sterke visie op leren en oog voor het individu is NCVB Bedrijfsopleidingen in staat medewerkers van grote retailers langdurig te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit leidt tot betere prestaties op de werkvloer, duurzame relaties met klanten en een sterke positie in opleidingsland.

Leermethodes Adaptieve training Training types Werkplekleren Industrieēn Opleiders

Het probleem

Een gat in de markt vullen met een mbo-programma dat omgaat met verschillen in kennisniveau van deelnemers en dat hen helpt de theorie direct toe te passen op de werkplek.

De kwaliteit van een mbo-opleiding is bij alle instanties in orde. Hoe NCVB Bedrijfsopleidingen het verschil in de markt maakt, is door heel goed te kijken naar wat de klant en de deelnemer nodig hebben.

 1. Een tweejarig lesprogramma is lang

  Het standaard lesprogramma kan voor een onervaren medewerker perfect zijn maar te weinig uitdagend voor een medewerker met 20 jaar werkervaring. Hoe zorg je voor een motiverend lesprogramma voor alle deelnemers? Bovendien vindt een reguliere mbo-studie plaats op vaste dagen en is er weinig flexibiliteit.
 2. Wachttijd voordat er kan worden gestart

  Een standaard mbo-programma start doorgaans tweemaal per jaar. Dat kan lastig zijn voor medewerkers die gedurende het jaar bij een werkgever beginnen. Ook in het geval van een fusie of overname is de nood hoog om alle ‘nieuwe’ medewerkers direct op te leiden.
 3. Theorie is nog geen toepassing

  Als een werknemer terugkomt van een opleiding betekent dit niet automatisch dat de kennis kan worden toegepast in een nieuwe context. Daar is meer voor nodig. Het geheim van succesvolle opleiders is dat ze de theorie echt vertalen naar de context van de werkvloer van de deelnemer.
  Als je als opleider de moeite neemt om dat te doen, dan wordt het voor de deelnemer veel makkelijker om de theorie in de praktijk toe te passen. Dat is wat een werkgever graag wil zien. Plus dat het leidt tot prestatieverbeteringen op onderdelen die een bedrijf graag beter wil doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar met de ‘standaard’ mbo-inhoud?
 4. Grote verschillen in kennisniveau, ervaring en leeftijd
  Stel, in een kledingwinkel werkt iemand die 25 jaar oud is samen met iemand die al 25 jaar ervaring heeft. Toch willen zij allebei hun mbo-diploma halen. Het kennisniveau verschilt enorm. Hoe zorg je ervoor dat ze beiden net zoveel uit de opleiding halen en met evenveel plezier?

“NCVB Bedrijfsopleidingen kan op basis van het platform van aNewSpring hoogwaardig, aantrekkelijk en modern onderwijs bieden waarbij talentontwikkeling van de deelnemer centraal staat.”

Coen van Hoof - Directeur bij NCVB Bedrijfsopleidingen

De oplossing

Partner in talentontwikkeling zijn voor klanten door mbo-opleidingen op maat aan te bieden zodat elke deelnemer een flexibel en persoonlijk leerpad krijgt.

Waarin NCVB Bedrijfsopleidingen zich onderscheidt van andere aanbieders is dat zij voor elke klant een apart mbo-traject maakt. Elke klant krijgt zijn eigen lesmateriaal in de visuele stijl van het bedrijf. De deelnemer heeft hierdoor het idee dat de opleiding onderdeel is van de academie van de klant.

 1. Sneller door de theorie - 1 jaar tijdwinst

  NCVB Bedrijfsopleidingen werkt met een zogeheten vaardighedenscan. Deze is altijd persoonlijk en wordt in samenspraak met de praktijkopleider en deelnemer ingevuld. Voor de competenties waar nog studie en oefening voor nodig is, vallen opdrachten vrij in aNewSpring en zijn er praktijkopdrachten. Deze worden gebruikt om de competenties te ontwikkelen die ontbreken. De competenties die iemand al heeft, kunnen worden overgeslagen. Dit zorgt voor veel tijdswinst en verhoogt het leerplezier. Via aNewSpring kunnen deelnemers veel oefenvragen maken en met een examen achteraf wordt getest of alle competenties aanwezig zijn.
 2. Een half jaar wachten is verleden tijd

  Wat ook voor tijdwinst zorgt, is dat deelnemers op meerdere momenten kunnen instromen. Er hoeft niet te worden gewacht op de ‘standaard’ inschrijfmomenten. Bovendien is het opleidingsmateriaal via het leerplatform van aNewSpring altijd en overal toegankelijk voor deelnemers, docenten en praktijkopleiders. Er kan via aNewSpring onderweg worden geleerd, op de werkplek en thuis. Bovendien is het lesmateriaal te downloaden en uit te printen.
  Om te voorkomen dat de deelnemer wordt overrompeld door de hoeveelheid content valt de content in aNewSpring pas vrij als de deelnemer eraan toe is: ‘just in time, just in place, just enough’.
 3. Theorie direct toepasbaar op de werkvloer

  Om te zorgen dat de theorie direct kan worden toegepast op de werkvloer ontwikkelt NCVB Bedrijfsopleidingen voor elke klant nieuw lesmateriaal. Uiteraard aan de hand van het basismateriaal dat aanwezig is en ook online beschikbaar is in aNewSpring. De hele mbo-opleiding wordt geschreven in de taal van de klant en met verdieping die de neutrale theorie uitlegt in de specifieke context van de klant. NCVB Bedrijfsopleidingen biedt hierbij heel veel mogelijkheden. De toepassing van theorie kan per branche namelijk verschillen. Zo gaat het er in de zorg een stuk empathischer aan toe dan in de logistiek. Maar ook binnen dezelfde branche zijn er verschillen, want supermarkt A legt ‘klantgerichtheid’ anders uit dan supermarkt B.
  Het leerplatform van aNewSpring ondersteunt dit proces omdat het hierin erg eenvoudig is om voor elke klant een aparte ‘look & feel’ te gebruiken en de klantspecifieke content op een centrale plek te beheren.
 4. Een hoge mate van flexibiliteit en persoonlijke ondersteuning
  NCVB Bedrijfsopleidingen gelooft dat elk mens en daardoor elke medewerker vol zit met talent. Bij de een is dit al meer ontwikkeld dan bij de ander, wat de noodzaak voor een persoonlijke aanpak groot maakt. Dit gebeurt op basis van technologie (aNewSpring zorgt ervoor dat iedereen kan leren op een eigen tempo) en aandacht voor de persoonlijke uitdagingen (denk aan faalangst, drukte op werk, taalachterstand etc.) door ervaren begeleiders.
  Er wordt een mix gebruikt van online en offline materiaal. De theorie wordt daarbij gekoppeld aan de praktijk via verdieping en via speciale activiteiten (zoals een gastspreker, workshops en bedrijfsbrede opdrachten). Bovendien is elk leerpad persoonlijk. Daarnaast wordt met de klant bekeken wat de beste dagen zijn waarop ze werknemers kunnen missen en kunnen werknemers op meerdere momenten in het jaar instromen.

Naast de oplossingen voor de vier probleemstellingen, is de kracht van NCVB Bedrijfsopleidingen het verzorgen van een motiverende en uitdagende opleiding voor de medewerker 

NCVB Bedrijfsopleidingen is in staat om binnen het mbo-programma verschillende activiteiten te ontwikkelen die én bijdragen aan het probleem van de klant én op een heel praktische manier de theorie bijbrengen. Zo werd voor DEEN Supermarkten, die voedselverspilling wilde terugdringen, het concept ‘DEEN’s Got Talent’ ontwikkeld. Hierbij gingen deelnemers aan de slag met het bedenken en presenteren van een pitch.

Door dit soort projecten te bedenken binnen het mbo-programma worden medewerkers enthousiast van de theorie en levert het direct resultaat op voor de werkgever. Dit zorgt er ook voor dat medewerkers willen blijven leren. Veel medewerkers blijven doorgroeien en gaan na het behalen van een mbo-diploma op niveau twee verder met niveau drie en vier of zelfs met een hbo-opleiding.

Vaardighedenscan:
de deelnemer op #1 door een persoonlijk leerpad

Iemand die al 20 jaar in de retail werkt, hoef je waarschijnlijk niet uit te leggen hoe een kassa werkt. Dat is zonde van de tijd en is bovendien niet motiverend voor de deelnemer. De vaardighedenscan maakt duidelijk welke competenties al aanwezig zijn en welke nog niet. De ‘kassacompetenties’ zijn in dit geval al aanwezig en het oefenen hiervan kan worden overgeslagen. Wel kan bijvoorbeeld de competentie ‘bijverkoop’ nog wat aandacht verdienen. Dit zorgt voor tijdswinst en het maakt dat elke deelnemer een eigen leerpad aflegt.

Het resultaat

Onderscheidend zijn in de markt door betere prestaties op de werkvloer en langdurige talentontwikkeling.

NCVB Bedrijfsopleidingen ziet zichzelf niet als leverancier van leeroplossingen maar als partner in talentontwikkeling. Zij zet de uitdagingen van de klant en de deelnemer centraal bij de ontwikkeling van het klantspecifieke mbo-programma.

Hierdoor zien deelnemers dat ze echt impact kunnen maken, wat motiverend is voor de deelnemers en leidt tot prestatieverbeteringen bij de klant. Dit zorgt vervolgens weer voor een duurzame relatie met de klant.

Dat levert de volgende reacties op van klanten:

“Het werken met aNewSpring werkt voor DEEN goed, omdat we nu op afstand kunnen controleren of de deelnemers de stof hebben doorgelezen voor de les. Door de opgaven die erin zitten, zien wij als docenten ook direct of ze het begrijpen. Het positieve gevolg hiervan is dat we de lessen veel praktijkgerichter kunnen inzetten. Uiteindelijk is dat voor de deelnemers het meest leerzame!”

Lisa van der Pol - Coördinator opleidingen bij DEEN Supermarkten

“Meedenken en partnerschap, dát kenmerkt onze samenwerking. NCVB Bedrijfsopleidingen speelde snel in op de ontwikkelingen door de opleidingen virtueel (op afstand) aan te bieden.”

Hans Harteveld - Specialist Learning & Development - PostNL

“Met de online leeromgeving van NCVB Bedrijfsopleidingen wordt vanuit de theorie meteen de koppeling gemaakt naar de actuele praktijk bij Jumbo. Hierin maken we gebruik van verschillende materialen, waardoor onze collega’s de vertaalslag maken naar hoe het in de Jumbo praktijk werkt. Hierdoor hebben we meer impact met de opleidingen, waardoor onze collega’s de verwachtingen van onze klanten nóg meer kunnen overtreffen: iedere dag de leukste boodschap!”

Noud Janssen – Programmamanager Jumbo Academy

“Naast het feit dat de opleidingen een enorme 'boost' hebben gegeven aan de doorstroom, is gebleken dat we onze medewerkers hiermee meer betrokken, bevlogen en gemotiveerd hebben gekregen. ‘Boeien en binden’ is het credo en dat gaat hier zeker op: 65% van de medewerkers die we zelf hebben opgeleid, is nog steeds in dienst. Zij zijn ambassadeurs van onze organisatie geworden en leiden nu ook zelf nieuwe, jonge medewerkers op! Intergamma Bouwmarkten is er trots op dat we onze eigen mensen kansen kunnen bieden. De Werving & Selectie gebeurt op onze eigen werkplekken.”

Ferd Finders – Coördinator MBO-opleidingen, Resourcing & Development - Intergamma Bouwmarkten

Groei van online component

De afgelopen jaren heeft het online deel van de mbo-opleidingen een hoge vlucht genomen: in 2021 zijn er meer dan 7700 actieve gebruikers. Doordat er via het aNewSpring platform een mix wordt gebruikt van online zelfstudie, praktische ‘werkvloeropdrachten’, klassikale training en persoonlijke begeleiding kunnen alle deelnemers ongeacht hun ervaring en voorkennis succesvol het programma doorlopen. Dit leidt tot een hoger slagingspercentage.

Dit zorgt uiteindelijk voor ambassadeurs die het enthousiasme voor leren overbrengen aan anderen, waardoor er een duurzame leercultuur ontstaat bij de klant.

Over NCVB Bedrijfsopleidingen

NCVB Bedrijfsopleidingen verzorgt al meer dan 20 jaar landelijk erkende beroepsopleidingen voor gemiddeld zo’n 4000 deelnemers per jaar. Samen met organisaties uit diverse sectoren worden maatwerkopleidingen ontwikkeld op mbo-niveau voor landelijk opererende bedrijven die verspreid over meerdere locaties medewerkers willen opleiden.

Voorbeelden hiervan zijn Intergamma, Action, Jumbo, AS Watson en PostNL. Maatwerk wordt vormgegeven via hun eigen opleidingsmodel: Het opleidingshuis.

Geïnspireerd?

Wil jij ook graag weten hoe aNewSpring voor jou een oplossing kan zijn?
Vraag dan een persoonlijke en gratis demo aan!