NCOI Online Academy:
adaptieve training Privacy & Security

Zorgt een adaptieve cursus voor meer leerrendement dan een reguliere cursus? En onthouden mensen meer van de stof als die in de leerstijl van hun keuze wordt aangeboden? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek van NCOI Online Academy naar gepersonaliseerd leren. Samen met aNewSpring werd hiervoor een speciale training ontwikkeld.

Leermethodes Adaptieve training Training types Certificeringstraining Industrieēn Opleiders

Het probleem

Dieper duiken in leerervaring en leerrendement bij adaptiviteit

NCOI Online Academy wilde onderzoek doen naar gepersonaliseerd leren. De vraagstelling luidde: wat vinden mensen van adaptief leren en wat levert het op in leerrendement? En in hoeverre onthouden mensen meer van de stof als die in de leerstijl van hun keuze – visueel, auditief of tekstueel – wordt aangeboden?

De oplossing

De uitdagingen van de juiste onderzoeksopzet

Op het leerplatform van aNewSpring, dat goede adaptieve functionaliteiten biedt, werd de adaptieve training Privacy & Security ontwikkeld. Om de onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden, moesten er niet alleen verschillende templates worden gemaakt (vaste en adaptieve leerpaden), maar moest er ook heel veel content worden ontwikkeld. Een deel van de leerstof werd omgezet in audiofragmenten en een deel in animaties. “Dat was flink wat werk”, blikt opleidingsmanager Karin Bremer terug. “We hadden dat van tevoren wel een beetje onderschat. Maar we hebben nu een mooie complete training.”

De helft van de bijna vierhonderd deelnemers aan de training kon kiezen voor de leerstijl die hun voorkeur had, de rest werd willekeurig ingedeeld bij een leerstijl. Met een begin- en eindtoets werd gemeten wat de verschillen in leerrendement waren tussen de aangeboden methodes.

Het resultaat

Voorzichtig zijn er positieve resultaten te zien

De eerste voorzichtige analyses laten zien dat mensen die een gecombineerde training kregen, dus een mix van video, audio en tekst, het hoogste leerrendement hadden. Daarnaast blijkt datzelfde voor de mensen die een adaptieve training (op basis van kennis) hadden gevolgd. “Meer mensen maken de training af, ze leren er meer van en vinden het een fijne manier van leren.

Of adaptiviteit in vorm (audio, video of tekst) ook voor een hoger leerrendement zorgt, is nog onduidelijk. “Daarvoor hebben we nog veel meer data nodig.” Bremer hoopt er in ieder geval op dat er nog meer vormen van adaptiviteit mogelijk worden in het platform van aNewSpring. “Dat zou heel mooi zijn, want ons onderzoek laat zien dat dat heel positieve resultaten kan opleveren.


De learning journey
Privacy & Security

Om goed uit te leggen wat het platform nu precies betekent voor Online Academy, gaf Karin Bremer tijdens de aNewSpring Awards een kijkje achter de schermen. Zij toonde het publiek een indrukwekkend goed uitgewerkte adaptieve learning journey. D.m.v. de learning journey Privacy & Security heeft Online Academy mensen geschoold, maar direct ook onderzocht of het mogelijk is om adaptiviteit in leervorm aan te gaan bieden en welk nut dit heeft. Wij waren uiteraard blij te horen dat deze adaptiviteit heeft gezorgd voor een hoger leerrendement! Bekijk hiernaast de video van haar presentatie.

Nieuwsgierig naar meer?
Lees de aNewSpring Awards write-up om nog meer verhalen van klanten te horen.


Leerpunten

Maken, testen, aanpassen, maken, …

“Ik was heel benieuwd of mensen wel snapten hoe zo’n adaptieve training werkt, omdat ze onze vaste leerpaden gewend zijn”, aldus Bremer. Daarom werd de training – zoals gebruikelijk – uitgetest door enkele collega’s, die de training niet allemaal even logisch in elkaar vonden steken. “Daarom is het altijd goed om nieuwe cursussen te piloten bij mensen die niet elke dag bezig zijn met online trainingen. Dan kom je erachter wat wel en niet werkt.”

Het viel Bremer op, dat mensen pop-ups met uitleg vaak wegklikken en gelijk beginnen met de eerste activiteit. “We moesten er dus goed over nadenken hoe we bepaalde uitleg zo konden vormgeven dat mensen die ook daadwerkelijk tot zich namen. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om dat in een kort filmpje weer te geven. Dat werkt een stuk beter dan tekst.”

Geïnspireerd?

Wil jij ook graag weten hoe aNewSpring voor jou een oplossing kan zijn?
Vraag dan een persoonlijke en gratis demo aan!

Trainers Vaardigheidstraining Blended Learning

Kompas Veiligheidsgroep kwam tot de onaangename ontdekking dat een derde van de cursisten die zich bij hen inschrijft, niet start met de cursus.

Met aNewSpring brachten ze dit percentage terug naar negen procent. Hoe? Dat ontdek je in dit klantverhaal.

Opleiders Werkplekleren Blended Learning

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de ongevallen op bouwplaatsen wordt veroorzaakt door menselijke fouten.

In deze klantencase ontdekken we hoe KPE, opleider in de bouw- en vastgoedbranche, in staat was om gedrag van werknemers in de bouw te voorkomen en onder controle te houden.